video corpo

Informations utilisateur trappes pour murs et plafonds
24Pages

{{requestButtons}}

Extraits du catalogue

Informations utilisateur trappes pour murs et plafonds - 1

Gebruikersinformatie wand - en plafondluiken User information wall and ceiling doors Benutzerinformation Wand- und Deckenluken Informations utilisateur trappes pour murs et plafonds

Ouvrir le catalogue en page 1
Informations utilisateur trappes pour murs et plafonds - 2

E: 120 minutes EI1: 20 minutes EI2: 60 minutes EW: 120 minutes Fire rating according to EN1634-1, EN13501-2. Gorter is an EN-ISO-9001 certified company Gorter is an EN-ISO-9001 certified company Belangrijk Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar het document vervolgens zodat u deze, indien nodig, nog eens kunt raadplegen. Deze gebruikersinformatie is slechts een algemeen advies. Gorter, haar filialen of wederverkopers, zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of beschadiging van eigendommen. Win bij twijfel advies in bij een erkend bouwondernemer, alvorens structureel werk uit te...

Ouvrir le catalogue en page 2
Informations utilisateur trappes pour murs et plafonds - 4

Gebruiksinformatie wand - en plafondluiken Gorter® wand- en plafondluiken zijn vervaardigd uit KTL behandeld staal welke is afgewerkt met een poedercoating in RAL9010. Het universele luik is zowel in wanden als in plafonds toe te passen. Het brandwerende luik is alleen toe te passen in wanden. Voor het gebruik van het wand-/plafondluik xx Controleer het luik na de montage en voor het eerste gebruik om de toestand en de functie van alle onderdelen vast te stellen. xx Controleer voor ieder gebruik van het luik de bevestiging op mogelijke beschadigingen of xx xx gebreken. Indien er twijfels...

Ouvrir le catalogue en page 4
Informations utilisateur trappes pour murs et plafonds - 5

Type B - Brandklasse Volgens EN1634-1 en EN13501-2 E: 120 minuten Eli: 20 minuten EI2: 60 minuten EW: 120 minuten Afwerking brandwerende luiken De voegen tussen frame en de bouwkundige opening dienen afgedicht te worden met brandwerende kit of bij brand opschuimend band. Herstelling en onderhoud X Het functioneren van een wand-/plafondluik kan alleen gewaarborgd worden als het luik regelmatig wordt schoongehouden. Vervuiling veroorzaakt gebreken. X Gebruik bij het vervangen van onderdelen altijd originele Gorter® onderdelen. Jaarlijkse contrôle en onderhoud: X Open het wand-/plafondluik en...

Ouvrir le catalogue en page 5
Informations utilisateur trappes pour murs et plafonds - 6

User Information wall and ceiling doors Gorter® wall and ceiling doors are made of EPD-treated steel, finished with a powder coating in RAL9010. The universal hatch can be used in walls and in ceilings. The fire-resistant hatch is only for use in walls. Before using the wall-/ceiling door xx Check the wall/ceiling door after delivery and before it is used the first time to see the condition and operation of all parts. xx Check the floor door through visually for damage and safe use at the start of each working day on which the floor door is to be used. xx Please note that in ceiling...

Ouvrir le catalogue en page 6
Informations utilisateur trappes pour murs et plafonds - 7

User Information wall and ceiling doors Type B - Fire rating classes According to EN1634-1 and EN13501-2 E: 120 minutes EI1: 20 minutes EI2: 60 minutes EW: 120 minutes Finish of fire rated doors The joints between the frame and structural opening should be sealed with fire-resistant putty or tape that foams in the event of fire. xx A wall/ceiling door will only work properly if the door and frame are regularly cleaned. Any soiling or dirt will affect its performance. xx Always use original Gorter® spare parts. Annual check and maintenance: Open the wall/ceiling door and clean it. Lubricate...

Ouvrir le catalogue en page 7
Informations utilisateur trappes pour murs et plafonds - 8

Benutzerinformation Wand- und Deckenluken Gorter® Wand- und Deckenluken werden aus kathodisch tauchlackiertem (KTL-)Stahl hergestellt und in der Farbe RAL 9010 pulverbeschichtet. Die universelle Luke kann in Wänden und Decken angewendet werden. Die feuerhemmende Luke kann nur in Wänden angewendet werden. Vor dem Gebrauch der Wand- / Deckenluken xx Kontrollieren Sie die Wand-/Deckenluken nach der Lieferung und vor der ersten Benutzung, um den Zustand und die Funktion aller Teile festzustellen. xx Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch der Luke die Befestigung auf mögliche Beschädigungen xx xx...

Ouvrir le catalogue en page 8
Informations utilisateur trappes pour murs et plafonds - 9

Benutzerinformation Wand- und Deckenluken Type B - Brandschutzklasse Nach EN1634-1 und EN13501-2 E: 120 Minuten EI1: 20 Minuten EI2: 60 Minuten EW: 120 Minuten Verarbeitung brandschützende Luken Die Fugen zwischen dem Rahmen und der bauseitigen Öffnung müssen mit brandhemmendem Kit oder einer im Brandfall selbstaufschäumenden Banddichtung abgedichtet werden. xx Die einwandfreie Funktion einer Wand-/Deckenluke kann nur gewährleistet werden, wenn die Luke regelmäßig gereinigt wird. Verunreinigungen führen zu Mängeln. xx Verwenden Sie beim Ersetzen von Einzelteilen immer Originalteile von...

Ouvrir le catalogue en page 9
Informations utilisateur trappes pour murs et plafonds - 10

Informations utilisateur trappes pour murs et plafonds Les trappes pour murs et plafonds Gorter® sont fabriquées en acier traité par cataphorèse et pourvu d’un revêtement thermolaqué en RAL9010. La trappe universelle peut être mise en œuvre aussi bien dans des murs que dans des plafonds. La trappe résistante au feu n’est à mettre en œuvre que dans des murs. Avant chaque utilisation de la trappe xx Contrôlez la trappe de murs/plafonds après la livraison et avant sa première utilisation afin de déterminer l’état et la fonction de toutes les pièces. xx Avant chaque utilisation de la trappe,...

Ouvrir le catalogue en page 10
Informations utilisateur trappes pour murs et plafonds - 11

Informations utilisateur trappes pour murs et plafonds Type B - La classe d’incendie au feu Selon EN1634-1 et EN13501-2 E: 120 minutes EI1: 20 minutes EI2: 60 minutes EW: 120 minutes Finition des trappes résistantes au feu Les joints entre le cadre et l’ouverture de construction doivent être obturés avec un mastic ignifuge ou avec un ruban intumescent. xx Le fonctionnement d’une trappe pour mur/plafond est uniquement garanti si la trappe est régulièrement nettoyée. L’encrassement occasionne des défauts. xx Lors du remplacement de pièces, utilisez toujours des pièces d’origine Gorter®....

Ouvrir le catalogue en page 11
Informations utilisateur trappes pour murs et plafonds - 12

xx Remove the packaging from wall/ ceiling door and check the content. xx Entfernen Sie die Verpackung von der Wand-/ Deckenluke und überprüfen Sie den Inhalt. xx Verwijder de verpakking van het wand-/plafondluik en controleer de inhoud. xx Retirez l’emballage de la trappe pour murs/ plafonds et contrôlez le conten

Ouvrir le catalogue en page 12

Tous les catalogues et fiches techniques (PDF) Gorter

  1. Roof Hatch RHT

    20 Pages