Brochure 2019-2020 - 37 Pages

Ajouter à mes favoris dans MyArchiExpo
Brochure 2019-2020

Extraits du catalogue

EN Do you need my stoves? The most beautiful fire of all, is a campfire. Outdoors, with a kettle hanging over it, on the shore of some lake. It is only if you want to bring this campfire indoors, that you then might need my stoves. NL Heeft u mijn kachels nodig? Het mooiste vuur is een kampvuur. In de open lucht, met een keteltje erboven, ergens aan de oever van een meer. Als u ook binnen zo’n kampvuur wilt stoken, ja dan heeft u mijn kachels nodig. DE Brauchen Sie meine Kaminöfen eigentlich? Das schönste Feuer ist ein Lagerfeuer. Im Freien, mit einem großen Topf über den Flammen, irgendwo...

 Ouvrir le catalogue en page 2

EN Long before we built houses, people lived outdoors and, in our cold country, they generally gathered around a fire. A central wood fire where we cooked our meals and which kept us warm and safe. It was only later that we built a house around that fire. A roof, some walls, and the fire in the middle. Today, our wood fire is no longer as essential as it used to be. Not for cooking, not for heat, and certainly not for protection. We have increasingly distanced ourselves from fire in its primeval role. Our homes may even become fully electrical one day. Bleep. But we are discovering that...

 Ouvrir le catalogue en page 3

NL Ik ben gek op een houtvuurtje. Fikkiestoken op vakantie, kacheltje aan in de winter. Heerlijk. Brandt het vuur, dan kruipt iedereen er omheen. Beetje staren in de vlammen. Vinden we mooi. Iedereen vindt dat mooi. Ik ben ook nog nooit iemand tegen gekomen die zegt: getver, kan dat vuur uit? Niet om aan te zien die vlammen. Mensen hebben iets met een houtvuur en dat is eigenlijk heel logisch. Wij zijn de enige soort op aarde die vuur kan stoken. De mens is de enige die het gelukt is het vuur te beheersen. Ik ben daar eens ingedoken en wat blijkt, doordat wij vuur uit de natuur zijn gaan...

 Ouvrir le catalogue en page 4

EN A subtle and light stove, that is the Lobbe Compact. Together with the Lobbe it is the only stove that you can stoke with just a half a kilogramme of wood. Perfect for smaller rooms. The heat is released very gradually by the concrete ceramic side stones. Thanks to this, you can really stoke up the fire and the heat will be spread over the entire evening. Sometimes for up to 6 hours. NL Een subtiel en licht haardje, dat is de Lobbe Compact. Samen met de Lobbe is het de enige haard die met een halve kilogram hout gestookt kan worden. Ideaal voor een kleinere ruimte. Door de zijstenen van...

 Ouvrir le catalogue en page 6

LOBBE COMPACT SLOW HEAT 6 h

 Ouvrir le catalogue en page 7

EN The archétypal design of the Lobbe takes us back-to-basics. This cutey is enhanced with the latest technologies. Sophisticated combustion and solid side bricks that slowly release the heat. The completely firebrick-lined combustion chamber burns brilliantly even on a single log, which is why the Lobbe is so suitable for smaller spaces. NL Met zijn oervorm gaat de Lobbe back-to-basic. Dit schatje is voorzien van de modernste technieken. Een uitgekiende verbranding en massieve zijstenen die de warmte heerlijk zacht afgeven. De volledig vuurstenen branderkamer functioneert uitstekend op 1...

 Ouvrir le catalogue en page 8

EN Soft slow heat is right at home with curves. Which is why Disk had to be made. A round stove with lots of heat storage. With a swivel option too. It borrows the construction of the fire chamber from the Warne; robust as can be. A door of 2cm thick steel and the entire lining in ceramic concrete. Get that fire roaring. NL Bij zachte trage warmte passen vooral ronde vormen. Daarom moest Disk er komen. Een ronde haard met veel warmte opslag. Optioneel nog draaibaar ook. De constructie van de branderkamer is die van de Warne; oer en oer degelijk. Een deur van 2cm dik staal en het volledige...

 Ouvrir le catalogue en page 10

EN A Lobbe, only taller. A Boxer Plus, but then not so deep. A Mats, but more slender. That is the Warne. Even without all these comparisons, the Warne is a great stove. Wonderful slow heat and a beautiful burn. Such a pity you cannot see the inside, because it is so elegantly interlocked. Super simple, which is exactly why it is so good. NL Een Lobbe maar dan hoger. Een Boxer Plus maar dan ondieper. Een Mats maar dan smaller. Dat is de Warne. Ook zonder vergelijk is de Warne een super kachel. Heerlijke traag-warmte en een prachtig vuur. Jammer dat je de binnenkant niet ziet, want dat...

 Ouvrir le catalogue en page 12

EN Mats is a fireplace that excels in simplicity. A particularly understated design with a very good combustion. A fireplace with lots of radiation heat, to enjoy for a long time. NL Mats is een kachel die uitblinkt in eenvoud. Een bijzonder ingetogen ontwerp met een zeer goede verbranding. Een kachel om heel lang plezier van te hebben, met heerlijke stralingswarmte. DE Mats ist ein Kamin, den echte Einfachheit auszeichnet. Ein besonders schlichtes Design gepaart mit einer sehr guten Verbrennung. Ein Kamin mit viel Strahlungswarme, um lange Zeit das Feuer zu genieBen. FR Le Mats est un...

 Ouvrir le catalogue en page 14

MATS I 15 I SLOW HEAT 12 h

 Ouvrir le catalogue en page 15

EN The design and technique of the Boxer Plus are based on the Boxer from 1982. This gives the Boxer Plus 30 years of experience. Everything we at Leenders know about combustion, warmth and fire, we have put into the Boxer Plus. With that, it is the most advanced fireplace we have ever made. NL Het ontwerp en de techniek van de Boxer Plus zijn gebaseerd op de Boxer uit 1982. Daarmee heeft de Boxer Plus 30 jaar ervaring. Alles wat we bij Leenders van verbranding, warmte en vuur weten zit in de Boxer Plus. Daarmee is het de meest geavanceerde kachel die we ooit hebben gemaakt. DE Der Entwurf...

 Ouvrir le catalogue en page 16

EN Dia is straight forward and minimalistic. Although attached to the wall. Dia heats up very quickly and only needs a small amount of wood to enfold into a nice fire, for that reason it is very suitable for smaller rooms. NL Dia is een minimalistische, no-nonsense hanghaard. Hoewel bevestigd aan de muur. Dia warmt zeer snel op en heeft weinig hout nodig om op temperatuur te blijven. Daardoor is hij uitermate geschikt voor kleinere ruimtes. DE Dia gehört zu unseren minimalistischen Öfen. Obwohl er an der Wand befestigt wird. Dia heizt auch bereits mit wenig Holz kräftig ein. Deshalb ist er...

 Ouvrir le catalogue en page 18

Tous les catalogues et fiches techniques (PDF) Harrie Leenders

 1. YSEN

  5 Pages

 2. WALD

  7 Pages

 3. PHAROS

  5 Pages

 4. MATS

  5 Pages

 5. LOBBE COMPACT

  5 Pages

 6. BOXER PLUS

  5 Pages

 7. WARNE

  5 Pages

 8. DISK

  5 Pages

 9. WALD

  7 Pages

Catalogues archivés

 1. HARRIE LEENDERS

  37 Pages