Product information sheet (OLED65C45LA)
51Pages

{{requestButtons}}

Extraits du catalogue

Product information sheet (OLED65C45LA) - 1

Product Information Sheet

Ouvrir le catalogue en page 1
Product information sheet (OLED65C45LA) - 2

Product Information Sheet in accordance with Regulation EU_2019_2013 (Declared) Value General product parameters Supplier’s name or trade mark Supplier’s address LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands Model identifier Energy efficiency class for standard Dynamic Range (SDR) On mode power demand in Standard Dynamic Range (SDR) Energy efficiency class (HDR) On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode Off mode, power demand, if applicable Standby mode power demand, if applicable Networked standby mode power demand, if...

Ouvrir le catalogue en page 2
Product information sheet (OLED65C45LA) - 3

External power supply (non standardized and included in the product box), Output voltage External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box), Supported standard name or list External standardised power supply (or suitable one if not 26.2) included in the product box), Required output voltage External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box), Required delivered current (minimum) External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box), Required current frequency

Ouvrir le catalogue en page 3
Product information sheet (OLED65C45LA) - 4

Информация, подредба и формат на продуктовия информационен лист Стойност и точност Информация Наименование или търговска марка на доставчика; LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands Идентификатор на модела, предлаган от доставчика Клас на енергийна ефективност при стандартен динамичен обхват (SDR) Консумирана мощност в режим „включен“ при стандартен динамичен обхват (SDR) Клас на енергийна ефективност при голям динамичен обхват (HDR) Консумирана мощност в режим „включен“ при голям динамичен обхват (HDR) Консумирана мощност в режим...

Ouvrir le catalogue en page 4
Product information sheet (OLED65C45LA) - 5

Стандартизирано външно захранващо устройство (включено в опаковката заедно с продукта), Описание Стандартизирано външно захранващо устройство (включено в опаковката заедно с продукта), Напрежение на входа Стандартизирано външно захранващо устройство (включено в опаковката заедно с продукта), Напрежение на изхода Подходящо стандартизирано външно захранващо устройство (ако не е включено в опаковката заедно с продукта), Поддържано стандартно име или списък Подходящо стандартизирано външно захранващо

Ouvrir le catalogue en page 5
Product information sheet (OLED65C45LA) - 6

Informace, jejich pořadí a formát informačního listu výrobku Hodnota a přesnost Informace Název nebo ochranná známka dodavatele Adresa dodavatele LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands Identifikační značka modelu dodavatele Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR) Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamického rozsahu (SDR) Třída energetické účinnosti (HDR) Příkon v zapnutém stavu v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR) Vypnutý stav, příkon Příkon v pohotovostním režimu Příkon v síťovém...

Ouvrir le catalogue en page 6
Product information sheet (OLED65C45LA) - 7

Normalizovaný vnější napájecí zdroj (jako součást balení výrobku), Vstupní napětíVstupní napětí Normalizovaný vnější napájecí zdroj (jako součást balení výrobku), Výstupní napětí Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není 26.1) součástí balení výrobku), Podporovaný standardní název nebo seznam Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není součástí balení výrobku), Požadované výstupní napětí Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není 26.3) součástí balení výrobku),Požadovaný dodávaný proud (minimální) Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (poku

Ouvrir le catalogue en page 7
Product information sheet (OLED65C45LA) - 8

Informacije, redoslijed i oblik informacijskog lista proizvoda Vrijednost i preciznost Ime ili zaštitni znak dobavljača Adresa dobavljača LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela Razred energetske učinkovitosti za standardni dinamički raspon (SDR) Snaga u uključenom stanju za standardni dinamički raspon (SDR) Razred energetske učinkovitosti (HDR) Snaga u uključenom stanju za način velikog dinamičkog raspona (HDR) Snaga u isključenom stanju Snaga u stanju pripravnosti 9 Snaga u umreženom...

Ouvrir le catalogue en page 8
Product information sheet (OLED65C45LA) - 9

25.2) Vanjsko normirano napajanje (priloženo uz proizvod), Ulazni napon 25.3) Vanjsko normirano napajanje (priloženo uz proizvod), Izlazni napon Odgovarajuće vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod), Podržani standardni naziv ili popis Odgovarajuće vanjsko normirano napajanje (ako nije 26.2) priloženo uz proizvod), Potreban izlazni napon Odgovarajuće vanjsko normirano napajanje (ako nije 26.3) priloženo uz proizvod), Potrebna isporučena struja (minimalna) Odgovarajuće vanjsko normirano napajanje (ako nije 26.4) priloženo uz proizvod), Potrebna frekvencija struje

Ouvrir le catalogue en page 9
Product information sheet (OLED65C45LA) - 10

Oplysninger i produktdatabladet — ræ kkefølge og format Væ rdi og præ cisering Leverandørens navn eller varemæ rke Leverandørens adresse LG Electronics European Shared Services Center B.V., Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Netherlands Leverandørens modelidentifikation Energieffektivitetsklasse i standard dynamikområde (SDR) Effektforbrug i tæ ndt tilstand i standard dynamikområde (SDR) Effektforbrug i tæ ndt tilstand i højt dynamikområde (HDR) Effektforbrug i slukket tilstand Effektforbrug i netvæ rksforbundet standbytilstand 10 Elektronisk skæ rmkategori 11 Størrelsesforhold (X : Y) 12 Skæ...

Ouvrir le catalogue en page 10

Catalogues archivés

  1. ARTCOOL

    8 Pages